Studiebesök

Vår studiebesöksring består av ett antal företag inom olika branscher som är villiga att ta emot grupper eller enskilda deltagare på studiebesök och genomgång av sina verksamheter.

Under en vecka genomförs fem företagsbesök, ett om dagen. Efter besöken diskuteras upplevelserna av de olika branscherna i grupp. En studie- och yrkesvägledare tar vid och börjar tillsammans med övriga i Ung i Tyresö jobba ut deltagarna på arbetsmarknaden.

Aktiviteten riktar sig till de ungdomar som behöver fundera över olika yrkesval och få en bild av hur olika branscher ser ut och fungerar.

Genom deltagande i vår studiebesöksring får ni möjlighet att:

  • väcka intresse för ert företag/bransch
  • få en kontaktperson hos Ung i Tyresö för stöd vid framtida rekryteringar
  • stärka ert varumärke genom ert sociala engagemang (CRS)
  • er logotype/länk läggs in på hemsidan/informationsmaterial

Kontakta oss

Eva Larsson
Arbetsförmedlare
010-486 28 96
Skicka mejl

Anneli Joutsen
Arbetsförmedlare
010-486 52 99
Skicka mejl