Social hållbarhet

Ett arbete med egen försörjning är grunden för ett hälsosamt och socialt hållbart samhälle.

Särskilt viktigt är det att ungdomar ges möjlighet till inträde på arbetsmarknaden för att kunna bygga sin framtid.

Begreppen social hållbarhet och socialt ansvar hör man ofta talas om i dagens samhälle. Vi pratar mer än någonsin om det sociala ansvaret, vad det innebär och för med sig. Vad vi vet är att utanförskap leder till problem för både samhälle och individer – kostsamma problem.

Ett sätt att ta socialt ansvar kan vara att samarbeta kring ungdomsarbetslösheten i Tyresö kommun genom oss i Ung i Tyresö

Med andra ord – social hållbarhet som alla tjänar på!

Kontakta oss

Eva Larsson
Arbetsförmedlare
010-486 28 96
Skicka mejl

Anneli Joutsen
Arbetsförmedlare
010-486 52 99
Skicka mejl