Arbetsgivarring

En arbetsgivarring består av ett antal företag som under en bestämd tidsperiod erbjuder praktik/arbetsträning.

Deltagarna kan rotera och får under praktiktiden prova på två till tre olika arbetsplatser. På varje arbetsplats får deltagarna handledarstöd från arbetsgivaren samt kontinuerligt uppföljningsstöd från projektet.

Varje deltagare kommer att ha ett tydligt formulerat syfte och mål med sin praktik/arbetsträning. Det finns en plan för kontinuerlig uppföljning och varje deltagare har en kontaktperson.

Målsättningen för deltagarna är att de utvecklas så att de blir anställningsbara, får kunskap och intresse för en specifik bransch, personlig utveckling och referenser.

Arbetsgivarna erbjuds fortbildning om målgruppen och arbetssättet.

Genom deltagande i Arbetsgivarring Tyresö får ni möjlighet att:

  • erhålla arbetskraft utan extra kostnad
  • introducera eventuella nya medarbetare på arbetsplatsen utan kostnad
  • anställa med möjlighet till olika former av anställningsstöd
  • stärka ert varumärke genom ert sociala engagemang (CSR).
  • Er logotype/länk läggs in på hemsidor/informations- och pressmaterial

Är du/ditt företag intresserade av att ingå i vår arbetsgivarring? Hör i så fall av dig till vår jobbagent Mats Laukus som kan berätta mer.

Kontakta oss

Eva Larsson
Arbetsförmedlare
010-486 28 96
Skicka mejl

Anneli Joutsen
Arbetsförmedlare
010-486 52 99
Skicka mejl