Arbetsutbildningar

Har er arbetsplats rekryteringsbehov på kort eller längre sikt? Då kan möjligheten att utbilda deltagare på er arbetsplats vara lösningen.

Utbildningen anpassas individuellt efter kursdeltagarens förutsättningar och förkunskaper samt efter arbetsplatsens behov. En utbildningsleverantör utarbetar tillsammans med arbetsgivarens representant en individuell utbildningsplan.

Utbildningstiden är individuell och kan vara allt ifrån sex månader till flera år. Utbildningen kan genomföras på deltid. Inför och under utbildningen finns våra handläggare med som stöd. I detta samarbete finns även tillgång till Arbetsförmedlingens utbildningar som kan anpassas efter företagets/branschens behov samt kortkurser och lärlingsplatser samt utbildningar via kommunens vuxenutbildning.

Kontakta oss

Eva Larsson
Arbetsförmedlare
010-486 28 96
Skicka mejl

Anneli Joutsen
Arbetsförmedlare
010-486 52 99
Skicka mejl