Studiebesök

Ung i Nynäs har praktiksamarbeten med ett flertal arbetsgivare. Ofta inleds samarbetet med att någon eller några av våra deltagare gör ett studiebesök på arbetsplatsen tillsammans med handläggare från Ung i Nynäs. Om deltagaren erbjuds praktik får arbetsplatsen handledarstöd och kontinuerlig uppföljning samt information om vilka möjligheter till ekonomiska stöd som kan finnas inför en eventuell anställning.

Vill din arbetsplats erbjuda praktikplats går det jättebra att kontakta någon av våra arbetsförmedlare i teamet.

 

 

Kontakta oss

Thomas Eriksson
Arbetsförmedlare
010-488 52 34
Skicka mejl

Sofi Dirmeus
Arbetsförmedlare
010-488 50 91
Skicka mejl