Mentorskap

Vårt mentorskapsprogram består av ett antal engagerade personer från yrkeslivet som vill dela med sig av sin klokskap och sina erfarenheter.

Många av våra deltagare saknar vuxna förebilder som kan fungera som stöd och bollplank kring studier, arbete och livet i allmänhet.

Syftet med mentorskapsprogrammet är att para ihop deltagare i projektet med positiva vuxna förebilder som kan bidra med viktiga erfarenheter och ingångar till arbetsmarknaden.

Deltagaren matchas inledningsvis mot en mentor och träffas därefter regelbundet t ex ett par timmar per gång var tredje vecka under ca ett halvårs tid. Träffarna kan med fördel ske på arbetsplatsen. Parallellt har deltagaren andra aktiviteter som t ex praktik, arbetsträning eller vägledning hos handläggare.

Målet för deltagaren är att bli stärkt och inspirerad i sitt yrkesval/jobbsökande, att få stöd och vägledning för att nå förändring,att ta ansvar för sin egen utveckling och framtid samt att utöka sitt nätverk.

Vi erbjuder:

  • mentorutbildning/inspirationsträffar
  • möjlighet att delta i spännande föreläsningar
  • förslag till struktur av träffarna
  • gemensam avslutning för samtliga mentorer och deltagare
  • en möjlighet att stärka ert varumärke genom ert sociala engagemang (CSR).
  • Er logotype/länk läggs in på hemsidor/informationsmaterial.

Kontakta oss

Thomas Eriksson
Arbetsförmedlare
010-488 52 34
Skicka mejl

Sofi Dirmeus
Arbetsförmedlare
010-488 50 91
Skicka mejl