Arbetsgivarring

En arbetsgivarring består av ett antal företag som under en bestämt tidsperiod erbjuder praktik/arbetsträning.

Deltagarna kan rotera och får under praktiktiden prova på två till tre olika arbetsplatser. På varje arbetsplats får deltagarna handledarstöd från arbetsgivaren samt kontinuerligt uppföljningsstöd från projektet.

Varje deltagare kommer att ha ett tydligt formulerat syfte och mål med sin praktik/arbetsträning. Det finns en plan för kontinuerlig uppföljning och varje deltagare har en kontaktperson.

Målsättningen för deltagarna är att de utvecklas så att de blir anställningsbara, får kunskap och intresse för en specifik bransch, personlig utveckling och referenser.

Arbetsgivarna erbjuds fortbildning om målgruppen och arbetssättet.
Genom deltagande i Arbetsgivarring Nynäs får ni möjlighet att:

  • erhålla arbetskraft utan extra kostnad
  • introducera eventuella nya medarbetare på arbetsplatsen utan kostnad
  • anställa med möjlighet till olika former av anställningsstöd
  • stärka ert varumärke genom ert sociala engagemang (CSR).
  • Er logotype/länk läggs in på hemsidor/informations- och pressmaterial

Kontakta oss

Thomas Eriksson
Arbetsförmedlare
010-488 52 34
Skicka mejl

Sofi Dirmeus
Arbetsförmedlare
010-488 50 91
Skicka mejl