Deltagare_Aktiviteter

Ung i Nynäs genomför kontinuerligt olika aktiviteter. Här kan de se våra insatser:

Uppstartskurs

pågår tre dagar i veckan under tre veckor. Kursen syftar till att motivera och stödja deltagarna att, utifrån egna styrkor och eventuella hinder, få en bättre bild över hur deras väg mot att hitta, få och behålla ett arbete/studier, kan se ut. Några av momenten är t ex egna styrkor, stressmönster, förändring, nuläge och framtidsplaner.

Jobbsökarkurs

Kursen genomförs vid behov, som en gruppaktivitet och ska ge stöd för att finna, få och behålla ett arbete. Aktiviteten genomförs två dagar i veckan under 4 veckor.

Jobbklubb

är en pågående aktivitetet.  Jobbklubben är ett extra stöd för att komma ut på praktik/arbete. Gruppen träffas ca 1 gång i veckan och kan t ex innehålla besök på rekryteringsträffar och mässor.

Studieinformation

innehåller allmän information om olika utbildningsalternativ och om CSN.

Ormprojektet

är en lite längre kurs (3-6 månader) för dig som behöver få möjlighet att utveckla dina intresseområden och stärka din personliga utveckling. Ormprojektet finns i Jordbro i Haninge. Mer information kan du få från din handläggare.