Så funkar det

Ung i Nynäs riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och bosatt i Nynäshamns kommun.

Du har behov av ett samlat stöd och vägledning riktat mot arbete eller studier. Kanske vill du också ha hjälp med att hitta din motivation? Gemensamt för de flesta ungdomar vi träffar är att man, av olika anledningar, inte slutfört studier på gymnasiet eller grundskolan. Många har också pågående kontakt med andra myndigheter.

För att bli aktuell hos Ung i Nynäs så skriver din socialsekreterare, arbetsförmedlare eller kurator/studie- och yrkesvägledare en anvisning till oss. Därefter hör vi av oss till dig och bokar en tid för ett första möte. För dig som önskar kontakt med oss men inte har någon annan pågående myndighetskontakt går det bra att ringa och prata med oss först.

Hos Ung i Nynäs arbetar ett samverkansteam bestående av arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulent och studie- och yrkesvägledare. Dina behov kartläggs och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd för att komma vidare mot arbete eller studier. Det kan t ex handla om att du behöver få stöd för att vända på dygnet, få struktur på dina dagar, hitta motivation och få vägledning. Du kan också få prova på ett antal olika yrken för att komma på vad just du vill göra i framtiden.