Om projektet

Under 2011-2014 ingick ungdomsinsatserna i ett ESF-projekt i syfte att utveckla en modell för tidiga insatser som skulle fånga in och motivera ungdomar vidare mot arbete eller studier.

Från och med 2015 är Ung i Nynäs och Ung i Tyresö implementerade med stöd från Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Under 2016 väntas myndigheterna (Arbetsförmedlingen och kommunen) överta ansvaret för samtliga handläggare medan Samordningsförbundet finansierar lokal och verksamhetsledare.

 

Snabbfakta om ESF-projektet 2011-2014

  • Total projektbudget var 26,1 miljoner kronor.
  • Europeiska Socialfonden stod för 10,5 miljoner.
  • 1 300 unga deltog i projektet.
  • Målet var att 50 procent av deltagarna arbetade och 15 procent studerade efter avslutad insats.
  • Resultatet uppnåddes nästan i sin helhet.