Ung i Nynäs och Ung i Tyresö är två samverkansinsatser mellan bland annat Arbetsförmedlingen och kommunen. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Hemsidan har möjliggjorts genom stöd från Ungdomsstyrelsen.

För övergripande projektinformation, klicka här
eller gå direkt till våra projekt via ingångarna till vänster.